سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ابطحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پیشنهاد یک الگوی عملی برای تولید محتواهای درسی دوره فناوری اطلاعات و تولید یک طرح درس نمونه توسط این الگو موضوع این مقاله است. این مدل، مدل سناریوئی بر مبنای چارچوب کاری و قاب های اجرائی و مضمونی است که پیوند محتواهای درسی را از طریق زنجیر ههای درسی محقق می سازد. امکانات بهنگامی سازی محتواهای درسی در این الگو با تغییر مفروضات اصلی از طریق انتخاب سناریوی زمینه درسی در بالاترین سطح و بهنگامی محتواها و عناوین و زنجیره های درسی در پایین ترین سطح میسر است که به مدل خاصیت پویائی مستمر می بخشد.