سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ابطحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پیشنهاد یک الگوی عملی برای تولید محتواهای درسی دوره فناوری اطلاعات و تولید یک طرح درس نمونه توسط این الگو موضوع این مقاله است که در ادامه پژوهش پیشین نگارنده در زمینه طراحی زنجیره های درسی این دوره صورت گرفته است. این مدل، مدل سناریویی بر مبنای چارچوب کاری و قاب های اجرائی و مضمونی است که پیوند محتواهای درسی را از طریق زنجیره های درسی محقق می سازد. امکانات بهنگامی سازی محتواهای درسی در این الگو با تغییر مفروضات اصلی از طریق انتخاب سناریوی زمینه درسی در بالاترین سطح و بهنگامی محتواها و عناوین و زنجیره های درسی در پایین ترین سطح میسر است که به مدل خاصیت پویائی مستمر می بخشد.