سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دادا… قرینی – معاون توسعه منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

چکیده:

شرکت ها امروزه در هزاره سوم با رویکردی متفاوت با گذشته به محیط داخلی و خارجی خود نگاه می کنند. شرایط کسب و کار بسیار متفاوت تر از شرایط قبلی است و رقابت، دیر یا زود اسامی شرکت های ناتوان را از فهرست خود حذف کرده و آنها را به تاریخ خواهد سپرد.
درگستره چالش برانگیز صنعتی که ما شاهخد توسعه رو زافزون فناوری صنعتی از یک سو و توسعه روز افزون علم مدیریتی از سوی یگر هستیم، چاره ای جز تحول و تغییر برای سازمان ها باقی نمی ماند. تحولی مناسب که از طریق آن بتوان پاسخی لازم در برابرتهدیدهای روز افزون محیطی تدارک دید.
در اقتصاد صنعتی امروز که مواد خام هر روز بیش از پیش نقش خود را در ساختار هزینه محصول از دست میدهد و اتوماسیون به طزر سیری ناپذیر سهم نیروی کار را می بلعد و سرمایه برای بارور شدن به دنبال یک کسب و کار سوداورقاره به قاره جهان را در می نوردد آنچه در صحنه پایداری و مانگاری شرکت ها در رقابت های جهانی تعیین کننده می نماید نقش حیرت انگیر «مدیریت» است.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با آرمان پیشگامی درجهانی سازی صنایع ایران و با تاکید بر ارز های محوری کرامت انسان، تعهد، منافع ملی، وحدت و همدلی ، جستجوگری تعالی، عدالت و شایسته سالاری برنامه پنج ساله خود را برای توسعه کسب و کار تدوین کرده است.
راهبردهای اساسی برنامه به شرح ذیل است:
– توسعه سرمایه گذاری های صنعتی
– توسعه ظرفیت های بخش خصوصی
– توسعه تکنولوژی های پیشرفته
– توسعه پیمانکاری های عمومی