مقاله برنامه درسي مبتني بر شايستگي در آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۲۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: برنامه درسي مبتني بر شايستگي در آموزش عالي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شايستگي
مقاله برنامه درسي مبتني بر شايستگي
مقاله آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مهمويي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: نادري عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه هاي درسي آموزش عالي که در زمان حاضر در دانشگاه هاي ايران وجود دارند و اجرا مي گردند محصول فعاليت عمده نهاد شوراي عالي برنامه ريزي است که از اواخر سال ۱۳۶۳ فعاليت خود را آغاز نمود و اهدافي همچون «ايجاد وحدت و يکپارچگي در نظام آموزش عالي» رعايت کليه قواعد و اصول برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي، ايجاد هماهنگي در برنامه هاي درسي و تحولات آموزشي و تربيت نيروي انساني، ايجاد ارتباط بين نهاد تصميم گيري و دستگاه هاي اجرايي و به روز نمودن برنامه ها و انطباق آن با نيازهاي اجتماعي و اقتصادي کشور دنبال کرده است (گروه مطالعات تطبيقي و نوآوري درآموزش عالي، ۱۳۷۸، ص ۸۹). در اين زمينه چالشهايي پيش روي آموزش عالي و برنامه هاي درسي دانشگاهي وجود دارد. بطوريکه: «امروزه مشکلاتي در مورد عدم سازگاري برنامه هاي درسي با تقاصاي بازار کار و موفق نبودن برنامه هاي درسي در کمک به دانشجويان براي کسب اطلاعات و مهارتهاي لازم جهت ايفاي نقش موثر در دنياي کار متحول امروزي مشاهده مي شود» (عارفي، ۱۳۸۴، ص ۲۱).
پرورش افراد براي دنياي کار توسط آموزش عالي بايستي بگونه اي صورت پذيرد که نظام آموزش عالي شايستگي هاي لازم را در آنها در زمينه هاي عمومي و تخصصي ايجاد نمايد و اين محقق نخواهد شد مگر آن که برنامه هاي درسي بگونه اي طراحي شده باشند که اين شايستگي ها را در دانش آموختگان ايجاد و تقويت نمايد.