سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

لیلا سلیقه دار – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

همواره نتایج تحقیقات انجام شده در زمینة برنامة درسی متمرکز وغیر متمرکز ، حاکی از آن است که عوامل آموزشی تمایل زیادی به اجرای برنامه درسی غیر متمرکز دارند . سؤال این است که آیا این افراد در صورت مواجهه با برنامه درسی غیر متمرکز نیز در مطابق با آن رفتار می کنند؟ با بررسی طرح آموزش مهارت های زندگی که در شهر تهران برگزار می شود، تلاش شده تا پاسخ سؤال مذکور به دست آید . مبنای برنامة درسی این طرح غیر متمرکز بوده و به این علّت در آ ن در زمینه های مختلف ( از جمله : انتخاب منابع ، روش تدریس ، روش ارزشیابی وترتیب ارا ئه سر فصل ها ) به مدرسان آزادی عمل و اختیار داده شده است . در این پژوهش جهت بررسی نحوة عملکرد مدرسان ( در چهار زمینه یاد شده ) از ابزاری چون پرسش نامه ، مصاحبة نیمه سازمان یافته و مشاهده استفاده شده است .