مقاله برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي و انتخاب استراتژي مناسب با استفاده از تكنيك AHP (شركت لوله سازي اهواز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي و انتخاب استراتژي مناسب با استفاده از تكنيك AHP (شركت لوله سازي اهواز)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي
مقاله استراتژي
مقاله مديريت استراتژيك
مقاله محيط بيروني
مقاله محيط دروني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: فاخر اسلام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در محيط تجاري كنوني، بيش از هر زمان تنها چيزي كه ثابت و پايدار مانده همان پديده تغيير است. فرايند مديريت استراتژيك بر اساس اين باور قرار دارد كه سازمان ها ناگزيرند به طور دايم بر رويدادهاي داخلي و خارجي و فرايندها نظارت كنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغييرات وفق دهند.
در اين تحقيق با تاكيد بر مفهوم مديريت استراتژيك و استفاده از تكنيك AHP گروهي كه يكي از تكنيك هاي پژوهش عملياتي است، استراتژي مناسب براي شركت لوله سازي انتخاب گرديد. ابتدا متغيرهاي مختلف محيط خارجي مورد بررسي و فرصت ها و تهديدهاي موجود شناسايي شد پس از آن با تاكيد بر بعد مالي و انساني، محيط داخلي شركت به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف داخلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. با توجه به اطلاعات حاصل و استفاده از ماتريس استراتژي اصلي، موقعيت شركت در بازار مشخص و استراتژي هاي مناسب شناسايي شدند. سپس به منظور انتخاب بهترين استراتژي، پرسش نامه هايي حاوي ۱۱۵ سووال بين مديران تصميم گيرنده توزيع شد و نتايج با كمك تكنيك AHP مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در پايان سه استراتژي كه به ترتيب اولويت اول تا سوم را دارا هستند شناسايي شدند كه عبارتنداز: توسعه محصول، يكپارچه افقي و تنوع همگون.