مقاله برنامه ريزي استراتژيک براي صنعت فرش کشور در آستانه عضويت در WTO با استفاده از ماتريس SWOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۵۸ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي استراتژيک براي صنعت فرش کشور در آستانه عضويت در WTO با استفاده از ماتريس SWOT
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان تجارت جهاني
مقاله صنعت فرش
مقاله ماتريس SWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس كاشاني فريده
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي نيما
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پورپازواري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با از بين رفتن مرزهاي فيزيکي ميان کشورها و کسب مزاياي زياد حاصل از جهاني شدن، تمايل کشورهاي مختلف براي عضويت در سازمان تجارت جهاني شدت يافته است. ايران نيز ساليان متمادي درخواست خود را براي عضويت، به اين سازمان تحويل داد ولي با مخالفت هاي پي در پي ايالات متحده مواجه شد و براي مدتي نامعلوم در اين راه ناکام ماند. تا اين که در سال ۱۳۸۴ تقاضاي عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد و عضويت محتمل ايران به اين سازمان و پيامدهاي مثبت و منفي آن ذهن بسياري از اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است. در اين مقاله صنعت فرش کشور به عنوان يکي از قدرتمندترين صنايع ايران در قبال پيوستن به سازمان تجارت جهاني مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در انتها پيشنهادات و راهکارهايي نيز ارایه خواهد شد. افزايش تبليغات و تحقيقات بازاريابي، بهترين راه حل براي بقا در عرصه بين المللي مي باشد. همچنين دستيابي به صلح جهاني و از بين رفتن تحريم هاي مختلف عليه ايران نيز مي تواند به استمرار حضور اين صنعت در جايگاه بهترين توليدکنندگان کمک قابل توجهي کند.