مقاله برنامه ريزي استراتژيک جهت ساماندهي قسمتي از بافت فرسوده شهر اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي استراتژيک جهت ساماندهي قسمتي از بافت فرسوده شهر اروميه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي
مقاله برنامه ريزي استراتژيک
مقاله بافت فرسوده
مقاله اروميه
مقاله مدل SWOT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نسترن مهين
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندفر سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محلات قديمي شهرها، نه فقط به خاطر ميراث فرهنگي خود، بلکه به خاطر بافت و خصوصيات شهري (شهرسازي) که دارند نيز، مکانهاي مهمي محسوب مي شوند. بسياري از اينگونه بافتها در خطر از دست دادن هويت و نقش سنتي خود مي باشند و چنانچه اقدامات اساسي در جهت تثبيت و تداوم خصوصيات اينگونه بافتها صورت نگيرد، فروپاشي نظام سنتي و فرهنگي مساله اي دور از ذهن نخواهد بود. از طرف ديگر، تلاش براي ارتقا روند اتخاذ استراتژي مطلوب، گستره اي از ديدگاه هاي مختلف را به وجود آورده است که هرکدام از آنها درجه اي از محبوبيت را کسب نموده اند. در اين ميان اتخاذ روند برنامه ريزي استراتژيک مي تواند کمک شاياني در تهيه راهبرد نهايي براي رسيدن به نقطه مطلوب نمايد. در اين مقاله با مطالعه بخشي از بافت فرسوده شهر اروميه به عنوان نمونه موردي، با استفاده از تکنيک SWOT که يکي از مدلهاي پرکاربرد در برنامه ريزي استراتژيک و روند تحليل استراتژي مي باشد، استفاده مي شود. نتايج حاصله نشان مي دهد که محدوده از نظر نقاط ضعف از آسيب پذيري بالايي برخوردار بوده و در عين حال فرصتهاي بهينه اي جهت بهره گيري و رسيدن به کمال مطلوب را داراست.