مقاله برنامه ريزي تصادفي بهينه سازي پايدار درآمد هتل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي تصادفي بهينه سازي پايدار درآمد هتل
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت درآمد
مقاله بهينه سازي پايدار
مقاله برنامه ريزي تصادفي
مقاله پايداري جواب
مقاله پايداري مدل
مقاله مديريت هتل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش روزافزون و كاربردهاي موفقيت آميز “مديريت درآمد” در صنايع هواپيمايي و شباهت زياد اين صنعت با صنعت هتل داري، پژوهشگران و مديران را برانگيخت تا جهت مديريت بهتر و افزايش درآمد، مدلها و مفاهيم مديريت درآمد را براي صنعت هتل داري نيز مورد استفاده قرار دهند و با توجه به ويژگيهاي اين صنعت، مدلهاي رياضي مديريت درآمد متناسب با اين صنعت را نيز توسعه دهند. در اين مقاله، به ارايه مدلهاي چند هدفه جهت بررسي مديريت درآمد هتل در محيطهاي تصادفي پرداخته مي شود. از طرفي، با توجه به تصادفي بودن ميزان تقاضا و در مواردي عرضه، در اين مقاله بهينه سازي پايدار اين مدلها توسعه مي يابد. به اين ترتيب، اهداف اين مدل ها عبارتند از پايداري جواب و پايداري مدل به همراه حداكثر كردن در آمد حاصل. ضمنا، با در نظر گرفتن فرضيات جديد نظير خروج زودهنگام-ديرهنگام؛ رزرو مضاعف و همچنين متفاوت بودن قيمت ها تحت شرايط مختلف، مدلهاي رياضي ديگري در چارچوب مديريت درآمد توسعه مي يابد.