مقاله برنامه ريزي توسعه يکپارچه روستايي با بهره گيري از مدل تحليلي SWOT در بخش خمام شهرستان رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آمايش محيط از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي توسعه يکپارچه روستايي با بهره گيري از مدل تحليلي SWOT در بخش خمام شهرستان رشت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي
مقاله توسعه يکپارچه روستايي
مقاله مدل تحليلي SWOT
مقاله بخش خمام
مقاله شهرستان رشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي هشجين نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: زاهددافچاهي كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روستا به عنوان کوچک ترين واحد جغرافيايي است که معيشت اغلب ساکنان آن مبتني بر بهره کشي از زمين است و توسعه يکپارچه روستايي منوط به افزايش توليد، بهبود سطح دانش و انگيزش، ارايه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطي و حمل و نقل، بهسازي مسکن روستايي، تنوع بخشي به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه مکاني ـ فضايي سکونتگاه هاي روستايي در راستاي رسيدن به توسعه کلان کشور، شناخت نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدها است تا بتوان با شناخت همه جانبه برنامه ريزي بهينه اي در جهت توسعه نواحي روستايي ارايه نمود.
در مقاله حاضر، ويژگي هاي طبيعي، اجتماعي ـ جمعيتي، فرهنگي ـ سياسي، اقتصادي و فضايي ـ کالبدي روستاهاي بخش خمام مورد بررسي و کنکاش قرار گرفته است و با تلاشي در جهت يافتن پاسخ اين سوال که چگونه مي توان به برنامه ريزي توسعه يکپارچه روستايي در محدوده مورد مطالعه دست يافت و هدف هاي کاربردي و ضرورت هاي خاص تحقيق حاضر در جهت دست يابي به پاسخ سوال اصلي طرح درنظر گرفته شده است که با انتخاب شيوه مطالعه مناسب در جهت دست يابي به نتايج سودمند و آزمودن فرضيه ها به ارايه راهکار پرداخته شود.