مقاله برنامه ريزي خطي تقريبا بهينه و كاربرد آن در مديريت مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي خطي تقريبا بهينه و كاربرد آن در مديريت مزرعه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي خطي تقريبا بهينه
مقاله الگوسازي براي توليد چند گزينه
مقاله بهينه يابي تركيب محصولات
مقاله مديريت مزرعه
مقاله برنامه ريزي كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از روش برنامه ريزي خطي براي انواع برنامه ريزي ها و تجزيه و تحليل هاي مختلف مبتني بر بهينه يابي مقيد در حوزه هاي مختلف از جمله كشاورزي سابقه طولاني و گسترده اي دارد. يكي از معايب چنين روشي آنست كه با توجه به اهداف و محدوديت هاي لحاظ شده، در نهايت، فقط يك جواب (تركيب) بهينه براي فعاليت هاي مختلف ارايه مي نمايد. براي رفع چنين مشكلي يك روش تعديل شده به نام برنامه ريزي خطي تقريبا بهينه ارايه شده كه امكان ارايه همزمان چندين راه حل يا جواب نزديك به جواب بهينه را فراهم آورد. چنين جواب هايي علاوه بر نزديك بودن به جواب بهينه داراي تنوع بسياري از جهت تركيب فعاليت هاي پيشنهادي مي باشند. اين مساله باعث عملي تر شدن جواب ها و افزايش امكان پذيرش راه حل ها توسط كشاورز مي گردد. در اين تحقيق سعي شده تا علاوه بر معرفي و تشريح روش برنامه ريزي خطي تقريبا بهينه، كاربرد چنين روشي در قالب الگوسازي تركيب بهينه كشت براي يك مزرعه در استان فارس نشان داده شود. نتايج نشان مي دهد كه با استفاده از چندين الگوسازي و با ۱ تا ۱۰ درصد انحراف از حداكثر سود ممكن مي توان تركيبات كشتي بسيار متنوع و متفاوت به دست آورد.