مقاله برنامه ريزي راهبردي توسعه فعاليت هاي گردشگري منطقه پير بکران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در صفه از صفحه ۸۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي راهبردي توسعه فعاليت هاي گردشگري منطقه پير بکران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت هاي گردشگري
مقاله برنامه ريزي راهبردي
مقاله عرصه هاي تصميم گيري
مقاله پير بکران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي ميرسعيد سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: صفري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ريزي فعاليت هاي گردشگري به چارچوب کلي نسبت ميان انسان و طبيعت مي پردازد. در اين زمينه محيط هاي طبيعي و انساني، و قابليت ها و استعدادهاي آنها، از جمله عواملي است که ارزيابي مي شود و هر يک به صورتي نسبي نقش خود را در توسعه و رونق اين فعاليت نشان مي دهد. هر يک از توان ها و منابع زيست محيطي که با فراغت انسان در رابطه است، به فعاليت هاي گردشگري شکلي متفاوت مي بخشد و موجب تنوع فعاليت ها و منابع گوناگون گردشگري مي شود. شرايط اقتصادي و بينش فرهنگي – اجتماعي مردم نيز با توجه به تسهيلات و امکانات و تاسيسات گردشگري موجود، زمينه هاي لازم را براي انجام فعاليت هاي گردشگري ايجاد مي کند؛ چنان که هر يک از گروه هاي انساني در جوامع مختلف، شيوه هاي متفاوتي از فعاليت هاي گردشگري را، چه به صورت انفرادي و چه در شکلي سازمان يافته، بر مي گزينند. از آنجا که با بهره برداري از قابليت هاي گردشگري هر منطقه مي توان براي توسعه آن منطقه زمينه اي پويا و فعال فراهم کرد، تحليل اين قابليت ها و پيش نهادن راهکارهايي براي توسعه گردشگري اهميتي ويژه دارد.