مقاله برنامه ريزي غيرخطي و سيستمهاي پويا در تخصيص آب كشاورزي (مطالعه موردي: حوضه زاينده رود اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۴۴ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي غيرخطي و سيستمهاي پويا در تخصيص آب كشاورزي (مطالعه موردي: حوضه زاينده رود اصفهان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهينه سازي
مقاله سيستمهاي پويا
مقاله برنامه ريزي غيرخطي
مقاله تخصيص آب و حوضه زاينده رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پايمزد شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: مريد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي مهنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند رو به رشد مشكلات كمبود آب، نقش موثري را در تشديد بحران آب ايران دارد. اين شرايط، نياز به اعمال راه كارهایي موثر براي مديريت بهينه و كارآمد آب را بيش از پيش ضروري مي سازد. بدين منظور، استراتژي مناسب براي تطبيق با اين شرايط، برآورد نياز بخش كشاورزي با در نظر گرفتن آب قابل دسترس، مراحل رشد گياهان، مسایل اقتصادي و تعامل ميان اجزاي سيستم هاي آبي است كه روش شناسي و ابزارهاي خاص خود را طلب مي كند. هدف اين تحقيق، ارایه رويكردي بدين منظور است كه براي آن بهينه سازي سيستم ديناميک  (SDO)مورد ارزيابي قرار گرفته و شبكه آبياري زاينده رود نيز براي ارایه روش شناسي و ارزي آبي انتخاب شده است. نتايج نشان مي دهد كه  SDOابزار مفيدي براي تبيين مكانيزم تخصيص آبياري و همچنين مناسب براي ارزیابی سناريوها مي باشد. همچنين نتايج مربوط با مدل بهينه سازي غيرخطي با استفاده از نرم افزار LINGO مقايسه گرديد كه نشان از توان قابل قبول بهينه سازي در SDO را داشت. ضمن اينكه اين ابزار قابليت بالایي براي پشتيباني از تصميمات (DSS) و ارزيابي سناريوهاي مختلف را دارد كه نمونه ان براي يک خشكسالي در مقاله نشان داده شد.