مقاله برنامه ريزي فروش ليزينگي در بنگاه هاي توليد فناوري ماشين هاي کشاورزي (مطالعه موردي استان خراسان رضوي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي فروش ليزينگي در بنگاه هاي توليد فناوري ماشين هاي کشاورزي (مطالعه موردي استان خراسان رضوي)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليزينگ
مقاله مکانيزاسيون
مقاله ماشين هاي کشاورزي
مقاله يارانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لياقتي هومان
جناب آقای / سرکار خانم: آق خاني محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كهنسال محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه با استفاده از داده هاي مقطع زماني سال ۱۳۸۸ مربوط به ۲۱۰ نفر از کشاورزان انتخاب شده استان خراسان رضوي به روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده تلاش شد تا چارچوبي عملي فراروي بنگاه هاي توليد فناوري ماشين هاي کشاورزي قرار گيرد به نحوي که با استفاده از آن برنامه ريزي فروش ليزينگي براي پاسخگويي به نياز ها و کمبود هاي واقعي بهره برداران کشاورزي صورت پذيرد. نتايج نشان داد که در گروه فناوري هاي با قيمت بالا، تراکتور در اولويت اول و پس از آن کمباين قرار دارد. در گروه فناوري هاي با قيمت متوسط فناوري بذرپاش در اولويت اول و بعد از آن چاپر قرار دارد. در گروه فناوري هاي با قيمت پايين به ترتيب گاوآهن، ديسک و زيرشکن در رتبه هاي اول تا سوم مي باشند. در مجموعه سه فناوري، تراکتور بالاترين تقاضا را به خود اختصاص داد و پس از آن ادوات مرتبط با آن بالاترين تقاضا را دارا مي باشند. بنابراين در برنامه ريزي فروش ليزينگي بايد هدف گيري اوليه بر تراکتور و ادوات مرتبط با آن، بذرپاش، چاپر و کمباين باشد و در هدف گيري هاي بعدي ساير تقاضا ها را مورد توجه قرار داد. از سوي ديگر بخش دولتي و خصوصي در برنامه ريزي فروش بايد بر تحويل سريع فناوري ماشين هاي کشاورزي مورد تقاضا، نرخ بهره زير ۱۰ درصد، وثيقه هاي انفرادي، فناوري توليد داخل و بازپرداخت سالانه اقساط، تمرکز يابند. مشارکت يارانه اي دولت در ارتباط با مابه التفاوت نرخ بهره مورد تقاضاي شرکت هاي ليزينگ و بهره برداران کشاورزي مي تواند به فرآيند شکل گيري اين صنعت در بخش کشاورزي و در نهايت تقاضاي موثر کشاورزان براي اين فناوري ها کمک نمايد.