مقاله برنامه ريزي محيط زيست با روش فرآيند برنامه ريزي و GIS مطالعه موردي: دهستان کهک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي محيط زيست با روش فرآيند برنامه ريزي و GIS مطالعه موردي: دهستان کهک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي
مقاله کهک
مقاله کاربري اراضي
مقاله محيط زيست
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل شيخ علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مطهري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان عاتکه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به برنامه ريزي زيست محيطي جهت استفاده شايسته و پايدار از جميع امکانات سرزمين و پيشگيري از بحرانهاي محيطزيستي محتمل، يکي از موضوعات جديدي است که در سال هاي اخير مورد توجه مديران دولتي قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، از مدل تلفيقي برنامه ريزي و مديريت و با بهره گيري از تجزيه و تحليل سيستمي جهت دستيابي به تلفيق برنامه ريزي استفاده از سرزمين با مسايل زيست محيطي و در نتيجه توسعه همه جانبه کمک گرفته شده است. در همين راستا منابع زيست محيطي در دو دسته شامل منابع اکولوژيک و اقتصادي – اجتماعي شناسايي شده و نقشه هاي منطقه مورد مطالعه در مقياس هاي ۱:۵۰۰۰۰ تا ۱:۲۵۰۰۰۰ از سازمان هاي مختلف تهيه گرديد سپس، داده ها با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) جهت ارزيابي توان اکولوژيک و همچنين برنامه ريزي دهستان کهک مورد تجزيه و تحليل و طبقه بندي قرار گرفتند. در اين راستا با استفاده از مدل مخدوم و هم پوشاني لايه هاي اطلاعاتي در محيط GIS توان اکولوژيک منطقه مشخص و امکانات و محدوديت هاي مربوط به هر يک از بخش ها دسته بندي و اولويت بندي شد و متناسب با آن ۶ ايده کلي مطرح گرديد که هر يک از اين ايده ها جداگانه و به اشکال مختلف ترکيب شد و راه حل هاي مختلفي به دست آمد. سپس با استفاده از ماتريس حصول به اهداف (GAM) از بين راه حل هاي مختلف راه حل مناسب انتخاب گرديد.