مقاله برنامه ريزي همزمان انرژي و ذخيره کنترل فرکانس اوليه با لحاظ کردن قابليت هاي فني واحدهاي نيروگاهي پيشرفته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران (انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران) از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي همزمان انرژي و ذخيره کنترل فرکانس اوليه با لحاظ کردن قابليت هاي فني واحدهاي نيروگاهي پيشرفته
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذخيره اوليه
مقاله برنامه ريزي همزمان
مقاله قابليت هاي فني
مقاله کنترل فرکانس
مقاله محدوديت هاي بهره برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي مشهدي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: جاويدي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي زاده محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واحدهاي نيروگاهي پيشرفته داراي قابليت هاي جديدي از جمله انتخاب نرخ بارگيري عادي و يا سريع مي باشند که در ظرفيت ذخيره اوليه کنترل فرکانس تاثيرگذار است. از طرفي برخي از واحدهاي نيروگاهي در محدوده معيني از محدوده مجاز بهره برداري قابليت مشارکت در کنترل فرکانس را دارند. در اين مقاله، روشي جديد براي برنامه ريزي همزمان انرژي و ذخيره اوليه ارايه گرديده است. در اين روش، محدوديتها و همچنين قابليتهاي واحدهاي نيروگاهي جديد، که در پژوهش هاي قبلي درنظر گرفته نشده اند، در برنامه ريزي همزمان توليد و ذخيره اوليه لحاظ شده است. نتايج حاصل از شبيه سازي بر روي يک شبکه نمونه نشان ميدهد که اعمال اين قابليتها و محدوديتها در برنامه ريزي همزمان توليد و ذخيره اوليه، آرايش مناسب تري را در اختيار بهره بردار سيستم قرار مي دهد. در نتيجه، بهره بردار سيستم انحراف کم تري را در اجراي برنامه خواهد داشت. در اين بررسي، مدل بازار بصورت پرداخت بر اساس پيشنهاد مي باشد.
در روش ارايه شده، حالت هاي مختلفي که براي هر واحد نيروگاهي براي مشارکت در کنترل فرکانس وجود دارد، توسط متغيرهاي باينري لحاظ مي گردند. براي حل مساله غيرخطي که به شکل مخلوط عدد صحيح مي باشد، از روش ابتکاري تکراري مبتني بر الگوريتم ژنتيک استفاده شده است.