مقاله برنامه ريزي و مکان يابي بازارهاي روز شهر اصفهان با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۹۹ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي و مکان يابي بازارهاي روز شهر اصفهان با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات شهري
مقاله بازار روز
مقاله ميدان ميوه و تره بار
مقاله مدل تحليل سلسله مراتبي
مقاله نرخ ناسازگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ بيگلو رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: بندعلي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تامين دسترسي راحت و مناسب شهروندان به انواع خدمات شهري از اهداف مهم برنامه ريزي شهري محسوب مي شود. بازارهاي روز و ميادين ميوه و تره بار به عنوان مکان هايي ويژه جهت عرضه مايحتاج روزانه شهروندان، در زندگي شهري از اهميت فراواني برخوردارند؛ بنابراين، احداث اين بازارها بر مبناي برنامه ريزي هاي صحيح – بخصوص در مقياس محله اي – در افزايش رفاه حال شهروندان موثر خواهد بود. تامين اقلام مورد نياز مصرف کنندگان، صرفه جويي در وقت و هزينه، کاهش سفرهاي درون شهري، ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا، حذف واسطه گري هاي غيراصولي و تقويت روابط محله اي بين شهروندان از مزاياي ايجاد بازارهاي روز به شمار مي روند. کمبود شديد اين فضاها در شهر اصفهان با جمعيتي بالغ بر ۱۶۰۰۰۰۰ نفر کاملا آشکار است. هدف از پژوهش حاضر، برنامه ريزي و مکان يابي بازارهاي روز مورد نياز مناطق مختلف شهر اصفهان مي باشد. لذا، اين امر بر مبناي الزامات طرح هاي جامع و تفصيلي، مورد تحليل قرار گرفت. مکان يابي بازارها به تفکيک مناطق مختلف شهري و با بهره گيري از سيستم اطلاعات جغرافيايي و مدل تحليل سلسله – مراتبي صورت پذيرفته است. حداکثر نرخ ناسازگاري کل در قضاوت هاي مربوط به هر يک از مناطق، ۰٫۰۲ برآورد شده است که بيانگر مطلوب بودن ميزان سازگاري در قضاوت ها مي باشد.