مقاله برنامه ريزي چند هدفه تامين توام براي كالاهاي فسادپذير با چند خريدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: برنامه ريزي چند هدفه تامين توام براي كالاهاي فسادپذير با چند خريدار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجيره تامين
مقاله بازپرسازي توام
مقاله برنامه ريزي مشارکتي
مقاله برنامه ريزي چند هدفه
مقاله اقلام فسادپذير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ماكويي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، مطالعه بر روي يك تامين كننده و تعدادي خريدار به همراه چند كالاي مختلف جهت سفارش در نظر گرفته شده است. مساله اي كه در اين مقاله به آن توجه شده است فسادپذير بودن محصولات با طول عمر ثابت و داشتن تاريخ انقضا مي باشد. در ضمن طول دوره برنامه ريزي به صورت يك متغير در مساله محاسبه مي شود. مساله از دو ديدگاه مختلف بررسي شده است: بازپرسازي توام و برنامه ريزي مشاركتي. از ديد بازپرسازي توام مدل ارايه شده در اساس قرار گرفته است. براي حالتي كه عمر محصول از طول دوره كمتر مي باشد هزينه اي براي كمبود ناشي از فاسد شدن محصول در نظر گرفته شده است.
از ديد برنامه ريزي مشاركتي، به بررسي هزينه هاي حمل و نقل تامين كننده و هزينه هاي عدم تحويل به موقع (نگهداري و كمبود) خريداران به طور همزمان در يك شبكه زنجيره تامين، پرداخته مي شود مساله بصورت تك دوره اي و چند دوره اي برنامه ريزي مي شود (تفاوت كمي بين مدل تك دوره اي وچند دوره اي وجود دارد). هدف آنست كه ببينيم در صورتي كه محصول داراي تاريخ انقضا باشد، آيا اين مساله تاثيري روي طول دوره هاي برنامه ريزي دارد و با توجه به هزينه هاي مختلف خود مدل مقداردهي به طول دوره را بر عهده بگيرد. و در ضمن در حالتي كه كالا فساد پذير است، به چه ميزان از هر كالا و در چه زماني سفارش داده مي شود. سعي شده فرضيات هر دو دسته از مدلها به هم نزديك باشد. مثلا در هر دو تقاضا و هزينه ها بر واحد زمان در نظر گرفته شده است.