سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید دیری – کارشناس ارشد عمران آب، دانشگاه صنعتی شریف ( تهران ) ستاد محیط زیست و توسع

چکیده:

ساماندهی قنوات شهر تهران به عنوان میراث ملی، به علت عدم توجه و برنامه ریزی کارآمد در حال حاضر به تهدیدهای بزرگی برای شهر بدل شده است که تبدیل آن به فرصت هایی چون برداشت حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب در سال برای توسعه فضای سبز شهری ضروری می باشد . برنامه ریزی منسجم، انجام مطالعات و در نتیجه بکارگیری مدیریتی جامع نگر و کارآمد توأم با عملیات اجرایی و احیای قنوات از مهمترین اهداف می باشد . در این تحقیق مواردی که در بخش مدیریت منابع در نظر گرفته می شود عبارتند از : شناخت و شناسایی قنوات شهر تهران، برنامه ریزی جهت جلوگیری از هدر رفتن آب آنها و استفاده بهینه جهت مصارف بخش های مختلف و همچنین در بخش مدیریت مصرف، شناخت نیازهای سیستم و نحوه تخصیص آب به آنها بررسی می گردد . در نهایت پس از شناسایی کلیه پتانسیل های موجود در منطقه ( اعم از قنوات و چاهها ) ، راهکارهای لازم جهت احیا و ساماندهی قنوات ارائه می گردد.