سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی کوچک زاده –
محمداسماعیل کمالی –
مهدی شهابی فر –

چکیده:

در محیط زیست آب در یک چرخه گسترده در تعامل با خاک و پوشش گیاهی نقش مهمی را در زندگی بشر ایفا می نماید. محدودیت منابع آب در دسترس از یک سو و افزایش جمعیت و نیاز آنها به مواد غذایی از سوی دیگر تامین آب را بعنوان یک دغدغه بزرگ در عصر حاضر مطرح نموده است مصرف آبیاری بیش از ۸۰% مصرف آب در جهان را شامل میشود، در حالیکه کمتر از ۳۰% آن توسط گیاه جذب شده و باقیمانده آن، به دلیل روشهای مدیریتی ضعیف به صورت نفوذ عمقی و رواناب به اتلاف می رسد به منظور یکپارچه سازی مدیریت منابع آب و اعمال برنامه ریزی آبیاری مناسب، تعیین نقشه های توزیع مکانی نیاز آبی امری ضروری است اما در دسترس نبودن آمار واطلاعات مورد نیاز، مشکلی بزرگ را در اکثر پروژه های آبیاری و زهکشی ایجاد نموده است در نتیجه برای سهولت انجام کار و ایجاد یکپارچگی مربوط به آرایش مکانی داده ها از ابزارهای زمین آماری استفاده می شود از طرفی دیگر در بسیاری از مواقع برای تحلیل مکانی اطلاعات به نقشه های رقومی و مختصات دار منطقه نیاز می باشد از این رو با تلفیق روشهای زمین آماری و سامانه اطلاعات مکانی، می توان طراحی و مدیریت بهتری را در بهره برداری از پروژه های آبیاری و زهکشی به کار گرفت اخیراً نیز تصاویر ماهواره ای مشاهده تغییرات چشم انداز زمین را در طی زمان، میسر ساخته است ولی دستاورد این سنجنده های هوایی به معنای واقعی نقشه نیست به همین دلیل، ترکیب تصاویر ماهواره ای و داده های مورد نیاز در یک سامانه اطلاعات مکانی، سهولت بیشتری را در طراحی و مدیریت این نوع شبکه ها ایجاد خواهد نمود. این امر در ارایه برنامه مدیریتی بهینه در جهت کاهش مشکلات زیست محیطی کمک شایانی خواهد داشت.