سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی بینا – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
آرش شیرمحمدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بهترین وسیله برای کارهایی که نیاز به سرعت و دقت بالایی دارند و سیکل زمانی انجام آنها کوتاه است، ربات ها وماشین های مخصوص هستند و نیز، ساخت قطعات صنعتی نیازمند طراحی دقیق توسط مهندسان طراح و ارائه نقشه های فنی قطعات می باشد. با وجود رابت ها و نیز طراحی به کمک کامپیوتر ، بحث ارتباط آنها با یکدیگر و صرفه جویی در وقت وهزینه و همچنین کاهش اشتباهات ناشی از برنامه نویسی، بسیار قوت می گیرد و وجود نرم افزارهایی جهت شبیه سازی حرکت ربات و تعیین برنامه حرکتی با استفاده از نقشه های فنی آن، موجب کم شدنخسارات و صدمات ناشی از برنامه نویسی و نیزز افزایش سرعت و انعطاف پذیری سیستم های رباتیک ، خواهد شد.
در این تحقیقات، الگوریتمی جهت شناسایی هندسه قطعه با کمک انسان ارائه گردیده است تا از طریق آن نقاط خاص شناسایی و کدها و فرمان های حرکتی برای ربات جهت انجام عملایت سیلکاری صادر گردد. این الگوریتمبدین صورت عمل می نماید که ابتدا قسمت هایی از هندسه قطعه را شناسایی نموده و هر قسمت را با توجه به پارامترهای آن تفکیک و معنی دار می نماید؛ به این ترتیب بخشی ازقسمت های قطعه برای قابل تشخیص خواهد بود. سپس با توجه به مشخه های و فرایندهایی که برای آن قسمت ها مشخص شده است، کدهای مربوط به برنامه حرکتی ربات را تولید می نماید.