سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آفرین اخوان – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عا
حسن حسینی نسب – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله، روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی فازی FQSPM برای ارزیابی، پایداری و اولویت بندی استراتژی های سازمان پیشنهاد شده است. طبیعت ذهنی بودن نظرات افراد تصمیم گیرنده و استفاده از این نظرات در مراحل تکمیل ماتریس QSPM، در نظر نگرفتن ابهام و دو پهلو بودن عوامل بحرانی موفقیت داخلی و خارجی می تواند باعث ایجاد خطا در این روش گردد. لذا در این مقاله سعی شده است، برخی از مشکلات مذکور با بهره گیری از روش AHP فازی و بوسیله فازی نمودن ماتریس های EFE،IFEو QSPM بر طرف گردد.