سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

یعقوب رشنوادی – دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی – مشاور مدیر عا
بهزاد فروزانفر – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک) – مسئول گروه اداری شرکت خدمات انف
نسترن احمدیان شالچی – کارشناس ارشد مدیریت بهداشت – معاون مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیل

چکیده:

در حالیکه مدیریت استراتژیک را می توان فرایند فرموله کردن اهداف سازمانی وتعیین وتبیین سازوکارهای مدیریت برای رسیدن به آن اهداف دانست،استراتژی به ابزارهایی اشاره دارد که برای رسیدن به اهداف سازمانی مورد استفاده قرار می گیرند،بااین وجود دستیابی به یک استراتژی مناسب مستلزم به کارگیری روشهای کارآ در تدوین استراتژی است.در قلمرومدیریت استراتژیک روشهای متعددی برای کمک به انتخاب بهترین استراتژی یا ترکیبی از استراتژیها ایجاد گردیده است.یکی از این روشها رویکرد برنامه ریزی پورتفوی است. با استفاده از این رویکرد می توان به تعیین ترکیب فعالیتهای یک شرکت پرداخت.مشهورترین ابزارهای رویکرد مذکور مدلهای و…هستند .یکی از محدودیتهای رویکرد کلاسیک در طراحی وتدوین این ماتریسها عدم توجه به ابهام وعدم ADL،GE،BCG؛ ماتریسی اطمینان حاکم بر فضای قضاوتهای شهودی است که به نوبه خود می تواند یکی از عمده علل ناکامی سازمانها در رسیدن به یک استراتژی مناسب یاترکیبی از استراتژیهای مختلف باشد.دراین تحقیق با هدف جستجوی راه کار یا راه کارهای از بین بردن این محدودیت سعی شده بر مبنای داده های قطعی(رویکردکلاسیک) BCG است رویکرد نوینی در طراحی وتدوین این ماتریسها به کار گرفته شود.از این رو ماتریس و داده های فازی (رویکرد فازی)برای محصولات شرکت لبنیات پاک طراحی گردیده است و نتایج وموقعیتهای بدست آمده از این دو رویکرد با یکدیگر مقایسه شده است.