سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن اکبرپور – استادیار دانشکده صنایع – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فاطمه حسین زاده – کارشناس ارشد سیستم های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه علوم و فنون مازندرا

چکیده:

در عمده روش های برنامه ریزی استراتژیک ، رقابت یکی از عوامل کلیدی و نیروهای موثر بر تدوین استراتژی است. در سال های اخیر به دلیل تغییرات سریع در نوآوری، مطرح شدن اقتصاد دانش محور، جهانی شدن و اثرات آن بر شیوه های ارایه محصولات و خدمات، موفقیت سازمان در گرو نحوه مدیریت فضای رقابت است. از این رو موفقیت عمده سازمان های دانش مجور در این فضای رقابتی بستگی به درک دانش و مدیریت آن دارد. لذا به نظر می رسد نیاز اساسی سازمان های دانش محور برای تعالی و موفقیت، دانستن چگونگی به کارگیری دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و استراتژیک است. در این راستا مقاله حاضر با تاکید بر استراتژیک بودن، دانش روشی را جهت برنامه ریزی استراتژیک سازمان های دانش محور ارائه می دهد. این روش برای تدوین برنامه استراتژیک یک سازمان دانش محور چهار مرحله با عناوین شناسایی دانش حوزه ای، تدوین چشم انداز و ماموریت، تجزیه و تحلیل فاصله و تبیین اهداف، برنامه ریزی نقشه راه پیشنهاد می دهد.