سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین پاداش –
مهران خداپرست –

چکیده:

لزوم حفاظت از محیط زیست اصل غیر قابل تردیدی است که در جهان امروز پذیرش عامه داشته و این ضرورت به موازات رشد صنایع و تکنولوژی و به دنبال آن بروز آلودگیها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رشد ناموزون صنایع کشور در سالهای اخیر، و ادامه روند فعلی آلودگیهای ناشی از فعالیت آنان اکوسیستمها را تحت تاثیر قرار داده و می دهد. لذا هدایت فعالیتهای صنعتی به گونه ای که کمترین آثار زیان بار و اثر سوء را بر محیط زیست داشته باشد ضرورت دارد؛ لذا لزوم توجه بیشتر بر محور محیط زیست در برنامه های HSE صنعت نفت احساس می گردد، چرا که سابقه ایمنی ببهداشت در بدنه این صنعت جزء اولین سنگ بناهای صنعت نفت بوده لیکن نگرش نوین محیط زیست نگرشی نوپا و جدید در این صنعت است.