سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صادق عابدی – کارشناس معاونت طرح و توسعه گروه بهمن، لیسانس مهندسی صنایع، فوق لیسا
رضا رادفر – دکتری مدیریت صنعتی، مدیر گروه تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
سید مسعود رفعتی – لیسانس مهندسی صنایع، فوق لیسانس مدیریت صنعتی دانشگاه قزوین

چکیده:

برنامه ریزی تکنولوژی، مستالزم تدوین برنامه هایی برای کسب تکنولوژی از منابع خارجی و بکارگیری آن دسته از تکنولوژی می باشد. این فرایند بسیار گسترده بوده و اثر بخشش بودن آن منوط به اجرای کامل است. ولی دراین میان عوامل درونی و بیرونی وجود دارد که مدیران را در تدوین استراتژی تکنولوژی با چالش هایی مواجه می سازد.
در این مقاله تلاش شده است با بررسی چالش های داخلی در برنامه ریزی تکنولوژی برای انتقال تکنولوژی به کشور گیرنده، راهکارهایی جهت مقابله با این چالش ها ارائه گردد.