سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علیرضا خورزنی – مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان، فارغ التحص

چکیده:

با توجه به چشم انداز بیست ساله کشور و تکیه بر اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهمیت حفظ محیط زیست امروزه مدیریت پسماند یکی از ضروری ترین محورهای توسعه پایدار محسوب میگردد. در این ارتباط قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی مربوطه نقطه عطفی است که برای برنامه ریزی های مرتبط تهیه و تصویب گردیده است. در قانون مذکور مدیریت اجرایی پسماند به عنوان یکی از مهمترین عوامل اجرا، مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و همچنین عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جدا سازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش، دفع پسماند و از همه مهم تر آموزش و اطلاع رسانی تعیین گردیده است. همچنین مدیریت اجرایی می بایست طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به گونه ای تهیه کند که در مراکز استانها و کلان شهرها تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲ همه پسماندهای عادی بصورت تفکیک شده جمع آوری گردد.
با توجه به اهمیت نقش مدیریت اجرایی در مدیریت پسماند، لزوم استفاده از رو ش های علمی مدیریت احساس می شود . در این مقاله نقش استفاده از مدیریت استراتژیک در برنامه ریزی مدیریت اجرایی پسماند بررسی شده و سعی می گردد الگوی مناسب و واحدی برای مدیریت اجرایی در کلان شهرها معرفی گردد . در این روش با استفاده از علم مدیریت استراتژیک به بررسی اصول پنج
گانه محیطی شامل نیروهای اقتصادی، فنی و تکنولوژی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و رقابتی پرداخته و منتج این بررسی فرصت ها و تهدیداتی که مدیریت را تحت تاثیر قرار می دهند مشخص می نماید. همچنین با بررسی عوامل شش گانه نیروهای داخلی شامل بررسی مدیریت، بازاریابی، مالی، تحقیق و توسعه، تولید و بهره برداری و MIS قوت و ضعف نیز شناسایی میگردد. با بررسی چهار عامل فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف می توان موقعیت سازمان را از نظر مباحث استراتژیک تعیین و در نهایت اهداف کوتاه مدت و بلند مدت را تدوین و استراتژی رسیدن به اهداف و روش های بازنگری بررسی و معرفی نمود . به منظور تفهیم بیشتر و روش نتر شدن موضوع بعنوان یک مثال عملی سازمان بازیافت اصفهان معرفی و تشریح میگردد.