سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سروشا معیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گروه مدیریت صنعتی، دانشک
پیام حنفی زاده – عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه عل

چکیده:

فلسفه وجودی یک شرکت مادر در کنترل مستقیم و حمایت بیشتراز توابع خود می باشد و از این طریق ذینفعان را در کنترل غیر مستقیم سرمایه های خود کمک می نماید که ذینفعان می توانند افراد حقیقی و حقوقی و یا دولت نیز باشند. از جمله فرایندهای اصلی یک شرکت مادر میتوان به سیاست گذاری و برنامه ریزی اداره توابع و توسعه آنان اشاره نمود. توابع از مزایایی نظیر کاهش ریس سرمایه گذاری، استفاده از منابع مشترک و گرفتن وام های مختلف بهره مند می گردند. شرکت مادر با داشتن سیاست های مشخص در قبال محصولات و خدمات، محیط رقابتی شرکت های توابع خود را کنترل، حمایت و پشتیبانی می نماید بدین ترتیب تمایز اساسی شرکت مادر و در ماهیت فعالیت های خود را دیگر شرکتهای تجاری نمایان است. برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی مبتنی برساختار کلی شرکت های تجاری و به دنبال برآورده نمودن اهداف استراتژیک از طریق ارائه معماری یکپارچه ای از پروژه های سیستم های اطلاعاتی است که نهایتا به کسب مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار بنگاه بینجامد. اما همانگونه که بیان شد ماهیت فرایند های اصلی یک شرکت مادر با شرکت های متداول تجاری تمایز دارد. این مقاله قصد دارد تا با شناسایی فرایندهای اصلی و استراتژیک شرکت مادر، از طریق کارت امتیازی متوازن، نیازمندی های سیستم های اطلاعاتی را مشخص کرده و آنها را با برنامه استراتژیک سیستم های اطلاعاتی منطبق نماییم.