سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالحسن کلاسنگیانی – دانشجوی مدیریت MBA دانشگاه پیام نور ساری

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: برخی از فرمولهای داخل متن به صورت ناقص و ناخوانا درج شده اند. اعتبار مقاله صفر گردید]
از آنجایی که دولتهاه و جوامع محلی درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به دنبال یافتن شیوه هایی جهت مدیریت اوضاع متغیر اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی می باشند تمایل به استفاده از برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها اوج گرفته است برنامه ریزی استراتژیک شیوه ای است جهت اخذ تصمیمات و انجام فعالیت ها برای شکل دهی و رهنمود یک سیستم ، آن چه که برنامه ریزی استراتژیک را از دیگر اشکال برنامه ریزی متمایز می سازد، تاکید بیشتر بر فعالیت و اجرا مشارکت از سوی تصمیم گیرندگان کلیدی و تمرکز بر آنچه که واقعا برای جامعه و یا سازمان مطرح است می باشد عامل مهمتر آن که هرچیز برنامه ریزی استراتژیک بر تخصیص منابع کمیاب به مناطق و وظایف حیاتی تاکید دارد. دراین مقاله ابتدا تعریفی از برنامه ریزی آورده شد و سپس برنامه ریزی استراتژیک و انواع مدلهای برنامه ریزی استراتژیک به صورت مبسوط آورده و در ادامه فرایند برنامه ریزی استراتژیک به صورت جدول چهارمرحله ای شرح داده شد و در پایان نیز فواید برنامه ریزی استراتژیک بیان گردید.