سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا مرادی – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک ؛ دانشگاه شهید بهشتی تهران
مریم اسعدی تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ، دانشگاه قم
مهدیه خلیلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ، دانشگاه قم

چکیده:

بسیاری از محققین چارچوب های گوناگونی را جهت بهبود اثر بخشی برنامه ریزی استراتژیک IS/IT مطرح نموده اند علی رغم وجود تعداد زیادی از چارچوب های پیشنهادی جهت برنامه ریزی راهبردی IS/IT، بسیاری از سازمان ها هم چنان در مقابله با مسائل و مشکلات مرتبط با برنامه ریزی IS/ITدچار مشکل شده اند. این شکست ها ناشی از آن است که سازمان ها از توجه به ریشه این مشکلات، که همانا عدم توجه به ارتباط میان سیستم های اطلاعاتی و زمینه کاری سازمان ها است غافل بوده و تصور آنها بر آن است که این مسائل ناشی از ضعف تکنولوژیکی سازمان است. امروزه محققان و صاحبنظران حوزه استراتژی ، به تازگی متوجه شده اند که جنبه های رفتاری ، سیاسی و اجتماعی و روانشناختی بر اثر بخشی تدوین استراتژی تاثیر بسزایی دارد. در این مقاله، در ابتدا تعریفی مختصر از برنامه ریزی استراتژیک IS/IT و فرآیند آن ارائه و معرفی می گردد. در ادامه انواع رویکردهای موجود در زمینه برنامه ریزی استراتژیک IS/ITمعرفی می گردند و در نهایت مکانیزم های اساسی سازمان در ارتباط با برنامه ریزی استراتژیکمورد بررسی قرار می گیرند. این مکانیزم ها شامل تعاملات گروهی، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و مدیریت تغییر می باشد. این مکانیزم ها می توانند در چارچوب های برنامه ریزی استراتژیک IS/IT یکپارچه شده و اثر بخشی آن را بالا ببرند.