سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبداله داودی کیا – دانشجوی مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسین صباغ زاده – دانشجوی مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

راه نخستین و طبیعی ترین وسیله ارتباطی انسان ها می باشد و به منزله شریانهای حیاتی یک سرزمین است. امروزه گسترش همه جانبه شبکه حمل و نقل درون شهری به موازات صنعتی شدن شهرها موجب در هم تنیدگی اجزای شبکه شده ، به نحوی که هر اتفاق در هر بخشی ازشبکه سریعاً به همه شبکه سرایت می کند[ ۱]. در این میان اگر چه رفع همه آثار فاجعه ناممکن است اما کاهش خسارات ناشی از آن امری ممکن است [ ۲]و می توان با انجام اقدامات فوری و مناسب برای احیای شبکه، مانع از تشدید خسارات ثانویه، کاهش دوره بحران و هزینه های بازسازی شد. برگشت سریع شبکه حمل و نقل به سطح عملکرد مطلوب با احتساب حداقل زمان، هزینه و ایمنی قابل قبول ، نیازمند به کارگیری برنامه ریزی مناسب است [ ۳]. در این مقاله در نظر است با توجه به دانش تحقیق در عملیات یک روش برنامه ریزی اصولی برای اولویت بندی عملیات بازسازی شبکه حمل و نقل درون شهری مطرح گردد، تا در شرایط بحرانی بدون بروز بی نظمی و فوت وقت و با توجه به اولویتها، عملیات بازسازی شبکه شروع و با برنامه مشخص خاتمه یابد.