سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – کارشناس مهندسی عمران ,دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

انسان از ابتدای حیاتش بر روی کره زمین همواره توسط نیروهای طبیعت همچون زلزله که یکی از مشخصات سیاره ماست وهرساله در سراسر جهان هزاران قربانی گرفته وخسارتهای مالی فراوانی وارد می کند به گونه ای شدید وبی رحمانه مورد تهدید بوده است .زلزله حادثه ای است که بطور ناگهانی ویا فزاینده ای روی می دهد و با تهدید زندگی بشری و مختل کردن سیرعمومی امورات مردم تلفات وخسارات بسیاری را به جامعه انسانی تحمیل می کند به گونه ای که مقابله با آن نیازمند بسیج امکانات وانجام اقدامات اساسی وفوق العاده نسبت به حالت عادی است . مدیریت بحران راه مقابله با آثار زلزله است. در این مقاله سعی بر این است تا با بیان تعریفی از بحران ومدیریت بحران, اصول ومبانی برنامه ریزی برای دستیابی به نظام جامع مدیریت بحران شرح داده شود.