سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد دهاقین – دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسا مقدم – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد حسین جاویدی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله روشی برای برنامه ریزی بهینه توسعه تولید برپایۀ الگوریتم ژنتیک ارائه می شود . برنامه ریزی توسعه تولید مسئله بهینه سازی غیر خطی و محدود شده می باشد که یافتن بهترین طرح توسعه درآن تنها با مقایسۀ کلیه طرح های ممکن ، مقدور است که این امر بخاطر ابعاد بسیار یزرگ مسئله از لحاظ زمان محاسباتی غیر ممکن می باشد. درمدل های تجارتی ارائه شده [ ۱،۲] (مثلا WASP ) برای یافتن جواب بهینه از محدودیت هایی (تونل) برای متغیرها استفاده می شودو به این ترتیب تعداد ترکیبات ممکن کم می شود . با این حال با افزایش تعداد سالهای مطالعه و یا انواع نیروگاهها، تعداد متغیرها بسیار زیاد می شوند و در نتیجه زمان محاسبات بسیار طولانی می شود . در روش آلگوریتم ژنتیک زمان محاسبات با افزایش تعداد متغیر ها افزایش کمتری نسبت به روشهای دیگر برنامه ریزی از جمله برنام هریزی پویا دارد [ ۸] . در پایان نتایج روش الگوریتم ژنتیک پیشنهادی در مورد یک سیستم آزمایشی نشان داده می شوند.