سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مسعود حجت – دفتر برنامه ریزی برق وزارت نیرو

چکیده:

برنامه ریزی در صنعت برق همانند برنامه ریزی در سایر زمینه های صنعتی و عمرانی شامل مراح لی است که متشکل از جمع آوری اطلاعات و شناخت وضعیت موجود، برآورد و تشخیص نیاز آینده و در نهایت بررسی میزان و چگونگی احداث تأسیسات لازم برای رفع نیاز می باشد . با توجه به اینکه در بین مراحل یاد شده، تشخیص و برآورد نیاز آینده وضعیتی بغرنج داشته و به سادگی قابل دستیابی نیست لذا این مقاله به بحث در مورد موضوع مذکور و ابعاد مختلف آن پرداخته و در نهایت روشی را که بنظر می رسد دارای معایب کمتری با شد جهت ن حوة ر فع مشکل پیشنهاد می نماید .