سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا تقی پور رضوان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

توسعه سیستم قدرت بخشی از برنامه ریزی انرژی می باشد و عموما براساس سیاستهای خاص توسعه در جهت منابع ملی هر کشورانجام می شود .در این جا مسئله به صورت تعیین طرح توسعه بر اساس هزینه اقتصادی آن با رعایت محدودیتهای منابع انرژی می باشد . علاوه بر سیاست های مبتنی بر منافع ملی ، توسعه سیستم قدرت هماهنگ با میزان افزایش تقاضای انرژی در آینده صورت می گیرد . هدف ، یافتن بهترین طرح توسعه ظرفیت متناسب با میزان مصرف می باشد بطوریکه طرح توسعه علاوه بر اقتصادی بودن از محدودیت های قابلیت اعتماد و مسایل زیست محیطی وسایر قیود خارج نشود . در این مقاله مسئله تعیین طرح توسعه تولید برق مدل شده و دو الگوریتم ابتکاریژنتیک وVNS برای حل آن پیشنهاد شده و نتایج و کیفیت حل هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرفته است .