سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد احمدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا سرودی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی احسان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در حال حاضر با رشد روزافزون سهم تولیدات پراکنده ۱ در تامین انرژی الکتریکی، برنامه ریزی استفاده از این واحدها از مسائل مهم در برنامه ریزی سیستمهای قدرت به شمار می آید . در این مقاله کاربرد روش بهینه سازی چند هدفه برای برنامه ریزی واحدهای تولید پراکنده جهت تعیین نوع، اندازه و محل نصب این واحدها بمنظور کفایت تامین بار دوره برنامه ریزی سیستم توزیع معرفی شده است . بدین منظور الگوریتم بهینه سازی چندهدفه NSGA- II 2 استفاده شده است که برخلاف روشهای متعارف بهینه سازی بکار برده شده در سیستمهای قدرت که نمی توان پارامترهای فنی،اقتصادی و زیست محیطی را در قیود و محدودیتهای مسئله بهینه سازی قرار داد، در این روش می توان پارامترها را به عنوان توابع هدف چندگانه در نظر گرفته و همزمان تمامی آنها را در مقدار
بهینه بدست آورد . بدین ترتیب بجای دستیابی به یک نقطه اپتیمم، با توجه به چندگانه بودن تابع هدف، به یک دسته نقاط بهینه با عنوان پاراتو اپتیمال ۳ میتوان رسید