سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی بیجاری – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
رسول حجی – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تعیین اندازه دسته در حالت چند محصولی، چند دوره ای با هزینه آماده سازی، در حالت فروش از دست رفته و تقاضای احتمالی در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است . یک روش برای رسیدن به جوابهای نزدیک به بهینه ارائه شده است . شرایطی که روش به جواب بهینه می رسد، نیزمشخص شده است . در روش ارائه شده ابتدا با حل یک مدل خطی شده با متغیرهای صفر و یک، به نام PD ، که تقریبی از مدل احتمالی مسئله است، دوره هایی که در آنها آماده سازی و تولید انجام می شوند بدست می آید . سپس با استفاده از روش ارائه شده در مدل بدون هزینه آماده سازی، جواب مقادیر تولید بهبود پیدا می کند . اگر مدل PD دوره های آماده سازی و تولید بهینه را بدست آورد، جواب بهینه مسئله بدست می آید .