سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیب قراگوزلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، شرکت مدیریت شبکه برق ایران
مسعود بهجانی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
داود فرخزاد – شرکت مدیریت شبکه برق ایران

چکیده:

در این مقاله با بررسی وضعیت واحد های تولید در برق منطقه ای فارس و همچنین میزان تبادل با سایر استانها ابتدا میزان کل توان تامین شده در استان بدست می آید . در ادامه با توجه به مدل بار در نظر گرفته شده برای انجام مطالعات شاخصهای قابلیت اطمینان بخش تولید در این برق منطقه ای تعیین می گردد . سپس با انجام آنالیز حساسیت بر روی سه پارامتر بار،
تولید و نرخ خرابی واحدهای تولید، میزان تغییر در شاخصهای قابلیت اطمینان در بخش تولید تعیین می گردد . در انتها آنالیز حساسیت برای یافتن میزان بهینه افزایش تولید برای رسید ن به سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان بخش تولید در این برق منطقه ای تا سال ۱۳۹۰ صورت می گیرد .