سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد ستاروند – عضو هیات علمی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهدی یاوری – عضو هیات علمی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحمید سکاکی – دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرایند برنامه ریزی و طراحی یک معدن روباز کاواکی پس از تعیین پارامترهای اولیه طراحی و تهیه مدل بلوکی و سپس تعیین محدوده نهایی وارد مرحله برنامه ریزی تولید می شود. دراین مرحله به این سوال پاسخ داده خواهد شد که بلوکهای ماد ه معدنی و باطله ای که استخراج انها در طول عمر معدن در مرحله تعیین محدوده نهایی قطعی شده است، در چه زمانی استخراج شدهو به چه مقصدی حمل خواهند شد؟ در این مقاله روند برنامه ریزی تولید معدن سونگونرا برای رسیدن به تولید سالانه ۷ میلیون تن در ۶ سال اول و سالانه ۱۴ میلیون تن در سالهای بعدی شرح می دهد . دراین روند ابتدا پارامترهای طراحی معدن از قبیل مشخصات هندسی کاواک ، الگوی آتشکاری ، ماشین آلات، هزینه ها و محدوده نهایی معدن جمع آوری و روز آمد گردید. به منظور تهیه یک برنامه تولید بلند مدت با استفاده از روش ابتکاری وانگ – سویم و با هدف بیشینه سازی فلز محتوی اقدام به تهیه یک برنامه کامپیوتری شد و بر این اساس کاواک نهایی به شش کاواک کوچکتر تقسیم و پس از تعیین میزان باطلهو کانسنگ هر کاواک نمودار تولید باطله ترسیم شد. با رسم پوش بر نمودار فوق برنامه تولید باطله به صورت برداشت ۱۳۳ میلیون تن در ۴ سال آماده سازی و ۵۳۱ میلیون تن در ۳۵ سالبهره برداری به دست آمد. جهت تعیین مقصد مواد و برای محاسبه عیار حد بهینه بر اساس الگوریتم لین با هدف بیشینه سازی سود، یک برنامه کامپیوتر تهیه و عیار حد بهینه معدن برابر ۰/۳ درصد محاسبه گردید. زمان بندی تولید کوتاه مدت برای ۴ سال آماده سازی و ۵ سال اول بهره برداری در فواصل سه ماهه با استفاده از یک مدل خطی صفر – یک با هدف کمینه ساززی انحراف از عیار متوسط صورت گرفت. در برداشت باطله ها اصیل بر آشکارسازی هرچه بیشتر بلوکهای پر عیارتر بود. برای اجرای این مدل یک نرم افزار شبیه ساز کامپیوتر تهیه شد. و برای حل مدلهای صفر – یک از نرم افزار LINDO استفاده گردید.