سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی فریدون پور – مهندس معدن، دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در یک معدن سنگ ساختمانی که بلوکهای سنگ به کمک سیم برش الماسه استخراج می گردند محصولات مختلفی (سنگ درجه یک، درجه دو، …) جهت فروش وجود دارد. تعیین میزان تولید معدن از هر یک از محصولات فوق با استفاده از روش برنامه ریزی خطی و با کمک گیری از علم تحقیق در عملیات و استفاده از اصل برابر سازی هزینه های معدن با درآمد حاصل از فروش محصولات صورت گرفته است.
هزینه های مختلفی که در یک معدن سنگ ساختمانی با آنها سروکار داریم عبارتند از: هزینه مستقیم کارگر، هزینه برش، هزینه آب و برق مصرفی، هزینه های حفاری با راسول و دریل واگن، هزینه فروش [۱] که همگی محاسبه گردیده اند.
درآمد معدن از فروش بلوکهای سنگی تولید شده حاصل می شود برای تعیین قیمت و ارزش این بلوک ها لازم است بر اساس یکسری پارامترهای کیفی و کمی ابتدا درجه سنگ را تعیین نماییم که در این مقاله سعی شده است که آن گروه از پارامترهای کیفی موثر در مرغوبیت بلوک به صورت کمی بیان گردند.
برای استخراج هر بلوک سنگ عملیات مختلفی توسط گروههای کاری مشخص روی آن صورت می گیرد. زمان حضور هر گروه کاری در محل بلوک مورد نظر و نیز زمان انجام عملیات مربوطه توسط ماتریسهای معلومات (زمان انجام هر فعالیت) و نیز ماتزیس مجهولات (زمان شروع کار گروههای کاری مختلف) نشان داده می شوند. در این مقاله به علت محدودیت در تعداد صفحات روی این قسمت بیشتر تاکید شده است.