سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریدون فرهی مقدم – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نظام آبادی پور – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید سریزدی – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود سعید – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله، ضمن بررسی الگوریتم برنامه ریزی تکاملی، روشهای مناسبی برای افزایش سرعت همگرایی و نیز کاهش احتمال رکود الگوریتم ارائه شده و نسخه بهبود یافتهای از آن پیشنهاد شده است. کارایی نسخه بهبود یافته در قیاس با نسخه متداول در بهینه سازی توابع محک استاندارد آزموده شده و نتایج آمده است. نتایج آزمایشها نشاندهنده آن است که روش پیشنهادی در بهبود الگوریتم و افزایش توانایی آن موثر بوده است.