سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی کامفر – دانشگاه فنی حرفه ای عضو گروه علمی مهندسی کامپیوتر تهران
حسین اصغرپور – دانشگاه فنی حرفه ای دانشکده فنی امام صادق ع بابل

چکیده:

روشهای چابک و مهندسی خط تولید محصول هر دو درافزایش سطح رضایت مشتری و کاهش زمان آماده شدن محصول برای بازار موفقیت آمیز بوده اند خصوصیات کلیدی و فرایند تکرار و توجه به کاهش مشکلات کارفرما از نکاتی است که روشهای چابک را قابل اتکا نموده است مهندسی خط تولید نیز قابلیت استفاده مجدد دارد چرا که در آناز روشهای سیستمی مانند مدلسازی تغییر پذیری استفاده شده است ترکیبهای روشهای چابک و مهندسی خط تولید پیشنهادی جالب است که شامل چندین چالش است مسیرهای تولید محصول با مدت کوتاه تاکید دارد درترکیب این دو روش بسیار اهمیت دارد که مشخص شود اصول و قواعد چابک چگونه فرایندهای مهندسی خط تولید را پشتیبانی می نماید برای نمونه تعریف و ایجاد یک خط تولید محصول و تولید محصول در فعالیت ها با یکدیگر متفاوت بوده و بسته به تناسب اصول چابک دارد این مقاله روشی برای اتخاذ اصول چابک درمهندسی خط تولید محصول را ارایه میدهد درمورد اینکه چطور این روش بین چابک بودن و نیازهایدرونی مهندسی خط تولید تعادل برقرار کند بحث می کنیم.