سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل آریازاد – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، مشاور مدیریتی شرکت جهاد نصر یزد
محمدحسین افضل آبادی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ، مشاور مدیریتی شرکت جهاد نصر یزد
سعید سعیدا اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
محمدرضا افضل آبادی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، کارشناس صنایع فولاد آلیاژی ایران

چکیده:

در دنیای امروز، مدیریت خوب به معنای مدیریت خوب راهبردی است. برخورداری از بینش استراتژیک در رویارویی با مقوله مدیریت و فراگیری آن که چگونه می توان ابزار تجزیه و تحلیل استراتژیک را در تنظیم و بر اجرای استراتژی به کار گرفت، مدیران را با چشم اندازهای جدیدی برای رهبری سازمانهای خود مواجه می سازد. مسائل مربوط به حرکات استراتژیک جدید و پیاده کردن صحیح آنها در داخل سازمانها، اولویت های جدیدی را در دستور کار مدیران به خود اختصاص می دهد. توجه به محیط، آگاهی از تاثیر محیطی و تصویری از فعالیتهای آینده برای سازمانها، لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مدوام را توجیه می کند. وجود عدم قطعیت های محیطی در مسائل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و آمادگی سازمانها جهت تغییر، نوع تصمیمات ، عوامل جدید موثر بر تصمیم گیری و قطعیت در مورد تغییرات آینده، توجه به استفاده از مدل برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک را افزون تر می نماید. در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به سوالاتی همچون، ما چه کسانی هستیم؟ چه کارهای انجام می دهیم؟ چرا این فعالیت ها را انجام می دهیم؟ و .. هستیم. پس از نشست ها و جلسات متعدد و بهره گیری از طوفان مغزی و استفاده از آراء خبرگان و کاربرد روش تحلیل محتوایی، پاسخ های لازم تهیه و در گزاره های چشم انداز شرکت آورده شد. براین اساس فلسفه مدیریتی و ارکان استراتژی شرکت جهاد نصر یزد در کلیات فرآیند برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از روش تحلیل ماتریس Swot انجام شد و به ارزیابی ضعف ها و قوت ها(درون سازمانی) و تهدید ها وفرصت ها(برون سازمانی) و رتبه بندی آنها از نقطه نظر درجه اهمیت و اولویت پرداختیم و سپس راهکاری اثر بخش برای پیش برد اهداف شرکت ارائه دادیم.