سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حبیب اله دعائی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
سعید مرتضوی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
موسی شربتدار – معاون پشتیبان آستان قدس رضوی و کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش شتاب افزای تغییرات و تحولات، موسسات، نهادها، سازمان ها برای پاسخگویی اثر بخش به انتظارات و نیازهای گوناگون فردی، سازمانی و اجتماعی، خود نیازمند تفکر راهبردی هستند. از سوی دیگر، دستیابی به سطوح بالای بهره وری و کمال از طریق برنامه ریزی راهبردی امکان پذیر است، بنابراین مدیران موق و اثر بخش، تفکر رااهبردی خویش را درچارچوب برنامه ریزی راهبردی جامه عمل می پوشانند. حسب امریه مقام منیع تولیت عظمی آستان قدس رضوی در جلسه هیات محترم امناء مورخ ۴/۲/۱۳۸۴ موضوع طرح و بررسی سند چشم انداز بیست ساله مبنی بر آغاز تهیه و تدوین برنامه پنجساله مطرح گردید و مقرر شد تا آستان قدس رضوی بر پایه چشم اندازی که فرا روی خود دارد، برای انجامرسالتی که عهده دار آن گردیده و به منظور دستیابی به اهداف خود، برنامه راهبردی را طراحی و تدوین نماید که این مقاله به شرح مفاهیم و مراحل اجرایی آن پرداخته است. این مقاله حاصل پژوهشی با صرف هجده ماه و با کار کارشناسی قریب به ۴۷۰۰ نفر ساعت شامل ۳۹ جلسه کمیته تلفیق با ۱۲۰۰ نفر ساعت، ۵۸ جلسه گروه مطالعات با ۱۲۱۰ نفر ساعت، ۱۵۵ جلسه کمیسیونهای تخصصی با ۲۳۵۰ نفر ساعت کار کارشناسی و تصمیم گیری در تشکیلات نظام برنامه ریزی است.