سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن اکبرپورشیرازی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
سیده شیوا موسوی – کارشناس ارشد سیستم های اقتصادی – اجتماعی، دانشگاه علوم و فنون مازندرا

چکیده:

در این مقاله الگویی جدید برای تدوین راهبردهای فناوری پیشنهاد خواهد شد. این روش پس از مطالعه و بررسی نقاط قوت و ضعف برخی روش های انتخاب راهبرد فناوری (استراتژی تکنولوژی) موجود پایه ریزی شده است. روش پیشنهادی بر مبنای روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی (شیرازی ۱۳۸۴ الف – ب؛ شیرازی ۱۳۸۵) و با رعایت ارتباطات چهار دامنه نیاز ذینفعان، اهداف، راهبردها و فرایندها اقدام به شناسایی فناوری های مورد نیاز سازمان می نماید. الگوی ارایه شده در این مقاله برای توصیه راهبردهای توسعه فناوری متناسب با فرایندهای راهبردی سازمان از الگوی مورین یاری میگیرد.