سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابراهیم حیدری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گرو
علی دیوسالار – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گرو

چکیده:

در دنیای امروز سرعت بسیار زیاد تغییرات اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک باعث شده تا برنامه ریزی های انجام شده بر اساس روش های متداول پیش بینی و تصویر روند از لحظهء پس از ایجاد، بی اعتبار شوند؛ زیرا اساس این روش ها ثابت فرض کردن عناصر غیر قطعی است . برخلاف آن روش ها، اساس برنامه ریزی سناریو به تصویر کشیدن نتایج چندگانه ممکن عناصر تعیین کننده آینده به منظور حداقل کردن ریسک تصمیمات کنونی است . در این مقاله با بررسی و تشریح فرایند برنامه ریزی سناریو نحوه استفاده از سناریوها برای ارزیابی استراتژی ها تشریح شده و در این رابطه یک متدولوژی تدوین شده است . سپس در یک مطالعه موردی سناریوهای ممکن توسعه نانوتکنولوژی در ایران ایجاد شده و بر مبنای آنها، استراتژی های توسعه نانوتکنولوژی ایران ارزیابی شده است . در نهایت مشخص شد که این استراتژی ها انعطاف پذیری لازم برای مواجه شدن با موقعیت های ممکن آینده را ندارد .