سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

موسی زمان زاده دربان – دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران ، کارشناس برنامه ر

چکیده:

امروزه سازمان ها و مراکز صنعتی کشور برای حرکت به سمت توسعه بسوی آینده، باید با استفاده از طرح ریزی سناریویی دانش موجود میان لایه های مختلف سازمان و ایجاد دانش جدید به منظور افزایش سطج بینش ، نگرش و در نهایت مهارت با ارزش ترین منابع سازمان که همان منابع انسانی می باشند؛ بهره جویند. با توجه به محدودیت های منابع در سازمان ها و مراکز صنعتی و نقش بسزای تاثیرات فناوری و تغییرات محیطی در روند توسعه این سازمان ها، برنامه ریزی سناریوهایی به منظور ایجاد پایگاه دانش یا در اصطلاح پلت فرم دانش در این مسیر کمک شایانی می نماید. تجزیه و تحلیل سناریویی مدیریت دانش بر پایه ی استراتژی ها موجب شده تا موقعیت کنونی سازمان را دریافته و بدانیم توسعه در کدامیک از نواحی سازمانی باید انجام گیرد این امر باعث شده تا در مورد فرآیند انتقال و توسعه دانش و همچنین ایجاد چرخه های یادگیری، در سازمان با خرد جمعی، کلیه لایه های منابع انسانی اطلاعاتیرا کسب و برای ارتقاء آسان سازی و بهینه کردن معیارهای کلیدی توسعه منابع انسانی پارادایمی نوظهور ایجاد شود. در این تحقیق با رویکرد توصیفی پیمایشی به ارائه الگوی مناسب برای پیاده سازی پلات فرم دانش استراتژیک با توجه به مطالعات آینده سازمان می باشد. و تصویربزرگی از معیارها و عوامل کلیدی در این نقشه راه ارائه شده است.