سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۱

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین سسار –

چکیده:

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیا در برنامه ریزی شهری می تواند کمک موثری به شهرداری برای به روز نگه داشتن برنامه ریزیی ها و اطلاعات وضع موجود نماید و برنامه ریزی شهری پویا را در سطح گسترده امکان پذیر سازد. آزاد شدن از زنجیر گزارش های حجیم و کمتر قابل استفاده که در آرشیوها غبار گرفته اند و دسترسی داشتن به آخرین اطلاعات و تغییرات به روز در پروژه ها برای شهرسازان و مدیران شهری امگیزه مهمی برای انجام این تحقیق و پروژه به شمار می رود.