سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مجتبی ولی – مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی
رضا منصوریزاده – متخصص اعصاب و روان مدیریت درمان- سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان

چکیده:

برنامه ریزی یکی از مهمترین و اصلی ترین ارکان مدیریت می باشد که زمان حال را به آینده پیوند می دهد، پدر علم نوین مدیریت در استقرار برنامه ریزی را چنین تعریف می کنند انتخاب مسیر، راه ، وسیله و روش درست و مناسب برای تامین اهداف تعیین شده را برنامه ریزی می گویند.
بطور کلی با برنامه ریزی درست می توان از اینده نامطلوب اجتناب کرد و نیازی به افسوس و تاسف در خصوص کارهای شایسته و بایسته ای که باید انجام می پذیرفت ولی انجام نپذیرفته اند موجب نتایج نامطلوب گردیده است. از طرفی با انجام برنامه ریزی مناسب دیگر نیازی به ارائه مطالبی با عناوین «درسهایی از زلزله و…» نقاط ضعف امدادرسانی در زلزله و … نخواهد بود.
با انجام یک برنامه ریزی درست بسهولت می توان به اهداف تعیین شده دست یافت، چرا که در شرایط اضطراری انجام فعالیت های امداد، نجات در حداقل زمان با بیشترین کارایی (efficacy) ومطلوبترین (Utility) اثر بخشی (effectiveness) باعث کاهش صدمات جانی و مالی ناشی از حوادث می شود.
روش تحقیق مقاله حاضر بصورت Expert Opinion و با استفاده از مدل برنامه ریزی براسیون – دانکن – گوداشتاین می باشد. به منظور برنامه ریزی محیطی جهت افزایش آمادگی مراکز اضطراری ارائه خدمات امداد و نجاتو درمان و اسکان موقت مصدومین دراضطرار، مثلا برای دستیابی به اهداف تعیین شده در HEICS (سیستم مدیریت اضطراری اورژانس بیمارستانی) که یک الگوی استاندارد بین المللی با ۴۹ موفقیت فعال برای پاسخگویی فوری به اضطرارها در اورژانس بیمارستان می باشد ولی اگر زیر ساختار لازم عملیاتی در آن شاسایی نشده و مستقر نگردیده باشند (شناسایی عوامل محیطی داخلی و خارجی) در این سیستم اضطراری دارای کارایی معادل صفر خواهد بود ولی اگر آب استفاده از برنامه یزی به زیر ساختمانهای لازم از قبل شناخته شده و مستقر گردیده باشند و افراد مهارتهای لازم را با انجام مانورهای مستمر می توانند بالاترین کارایی را بدست اورند.
منظور برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی اهداف تعیین شده و بر اساس مدلهای برنامه ریزی که با تحلیل و ارزیابی محیطی خارجی (شامل تهدیدها Threastsو فرصتها Opportunities ) و محیط داخلی (نقاط قوت Strengths ونقاط ضعف Weaknesses) و در نظر داشتن اهداف و رسالتها، ادقام به شناسایی مشکلات نموده و راهکارهای مناسب طراحی کی گردد. سپس فعالیتهای لازم برای تحقیق این اهداف، نهایی شده و زمان بندی می شوند و در گارنت چارت ثبت می گردد.
پس از ترسیم گانت چارت که فعالیتهای و زمانبندی لازم برای تحقیق اهداف که ارائهخدمات مناسب در زمان اضطرار مثلا در سیستم HEICS می باشد اقدام به اجرای این برنامه می گردد. از نظر «پیگلز و روجر» اجرای درست این برنامه بیش از تدوین برنامه اهمیت دارد و باید تمامی اعضا سیستم و مخصوصا مدیران در اجرای این برنامه عملیاتی کامل اهتمام ورزند تا در زمان تعیین شده به اهداف مشخص شده دست یابند زیرا همیشه باید در خاطر داشت که حادثه هرگز خبر تمی کند و فردا دیر است.
به منظور بهینه سازی (Optimize) ارائه خدمات امداد و نجات و آمادگی بیشتر این مراکز باید برنامه ریزی با در نظر گرفتن عوامل محیطی شامل عوامل محیطی خارجی ( تهدیدها Threastsو فرصتها Opportunities ) و عوامل محیط داخلی (نقاط قوت Strengths ونقاط ضعف Weaknesses) انجام پذیرد تا سیستم بتواند با بالاترین کارایی درمواقع اضطراری (حادثه ) دست یابد.