سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لطف الله سوادکوهی – عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

سیاستگذاری انرژی درسطح کشورهای مختلف خصوصا در زمینه تامین انرژی لازم برای خودروهای عمومی هنوز هم بر حسب منابع سوختهای فسیلی در دسترس و نخست با اهداف اقتصادی طرح می گردد و درمراحل بعد توان تکنولوژی و مسائل زیست محیطی قرار دارند. به همین دلیل ملاحظه می شود در بهره گیری از سوختهای گازی که در دسترس ترین ومنطبق ترینمنبع انرژی با اهداف فوق الذکر است بسیار محتاط برخورد میشود. در کشور ما با وجود تجربه کم در سیاستگذاری های اقتصادی، روند برنامه ریزی در بهره گیری از سوخت گازی با نظرات کارشناسی تطبیق مناسبی دارد. خصوصا در وزارت صنایع بر طبق برنامه تحقیق و توسعه اهداف مشخص پیش می رود.